GENE

  MODIFYING BASED ON PHYSICS OF GEARS -F.I.


GENE

WHAT IS?


Uwaga: Projekt (podstrony) w opracowaniu. Treści w opracowaniu. Język nie jest standardem naukowym, ponieważ to jest nowa percepcja. Poszukuję wsparcia w przełożeniu projektu na język standardów fizyki stosowanej obecnie. Niemniej nie można się cofać w te standardy ale utrzymać "nowość". 

W wielkim skrócie: przyjęta od dawna percepcja, że 'zbudowani jesteśmy z cząstek' - w założeniach ESLN jest  błędna. Błąd leży w percepcji postrzegania prostego. Składamy się ze szkieletu, ale on samodzielnie nie istnieje. Można co najwyżej zbudować z tych poszczególnych części NOWE rzeczy (klocki) i tym właściwie są cząstki. Klockami, z których tworzymy coś nowego w naturze. Szkielet jest funkcją zobwodowaną. W całości istniejemy tylko dzięki niewidocznym i wtórnym scalającym nas z otoczeniem oscylacjami. Używamy  w ESLN kształtu pracy "pola magnetycznego" jako widzianej postaci zobwodowań wiążących i separujących, transmisyjnych hierarchicznie i przełożeniowo. 
Praca z otwarciem się na widzenie FUNKCJI ZOBWODOWANYCH (właściwa nazwa to: zdarzeń)* zamiast cząstek, jest długotrwałym procesem dla ludzkiego mózgu jaki już zbudowany został na starej percepcji. Projekt służy zatem nowym pokoleniom. Percepcja odczytywana przez algorytm połączonych odbiorników: skóra, oczy, węch, słuch, itp. - jest tak mocno utrwalona przez umysł, że trudno ją zmienić w wieku lat 40, czy 50. Zajmuje to lata "otwierania" się, zanim postrzeżemy swoje otoczenie w wymiarze inno-technicznym. 
Zatem uwaga do świata Nauki jest taka, że czynimy założenia a nie :"odkrycie, czym jesteśmy".  O wiele lepiej i już bardzo konkretnie służy to inżynierii, informatyce, informacyjnej rzeczywistości zdarzeń jaka nas z nią obwoduje po prostu (choć to skomplikowane warstwy i przełożenia). 

*Tworzą hierarchię zdarzeń, warstwy dla przełożeń, zatem warstwy czasowe. Te zdarzenia przełożeniowe tłumaczą dlaczego produkt kwantowy "człowiek" obrazuje się w czasie, a 'manipulując zdarzeniami' (w skali widzianej to technologie) skracamy czas. Używamy w umownie przejętej "fizyce informacji" samego mechanizmu rotacyjnego -mechaniki - zamiast matematyki dla wyciągania wniosków. Matematyka jest odwrotnie - wynikiem aksjomatu mechanicznego. 

Używając nowych pojęć, nowej percepcji Fizyki Informacji ESLN, która przedstawia "funkcję ludzką" jako zobrazowaną z własnym polem infoenergetycznym, i bazuje na konstrukcyjnej "Teorii Rotacji Informacji" (unifikuje mechanizm skalujący: "informacja nadawana staje się zwrotną,) - tGENAMI nazywamy 'pakiet funkcji złożonych' u podstaw naszej konstrukcji. Zobwodowania funkcji stanowią o przekazie informacyjnym funkcji, zależnie od zmiennego otoczenia. Nie myślimy w tym projekcie tradycyjnie i nie myślimy utartą percepcją: "masy, mięśni i materii", - bo dokonaliśmy przełomu percepcji w postrzeganiu, że te wszystkie funkcje się najpierw OBRAZUJĄ i to obrazowanie tworzą mechanizmy wibracji i częstotliwości przenikania przestrzennego (założenie kryształowej struktury). 'Żywotność' takich funkcji (czyli ich trwanie) w złożonej konstrukcji, to ich zdolność replikacyjna zawarta w ogromnym oprogramowaniu zewnętrznym. Dlatego "człowiek" jako funkcja złożona też replikuje. Czyli, jest aktywną informacyjną funkcją odtworzeniową. Operujemy falami, wibracjami i wszystkim tym co może wpływać na tworzenie się obrazu naszego wyglądu i sposobu działania. Taką mamy elastyczność poruszania i adaptacji ile mamy tych przełożeń kolejnych funkcji aż do złożoności. Nie można funkcji zastępować drukiem, bioklockiem etc, bez jej zobwodowania. Tak, jak ludzie (funkcje bardzo złożone w przeciwieństwie do warzyw czy owoców) muszą replikować (umierają i tworzą się nowe produkty w czasie zdolne do przetwarzania bieżących informacji) - analogicznie funkcje w nas samych, mają taką samą rolę! Hierarchizuje się częstotliwość odtworzeniowa, czy replikacyjna. To jest właśnie cechą odporności nazwaną: immunologiczną. Oparte to jest ogólnie na wiązaniach skalowalnych za jakie odpowiadają spinotroniczne wiązania. Utrwala je skala kosmosu. Potężne "ruchy" jakie w skalowalnym przełożeniowym procesie odpowiadają za np: długość życia funkcji. Tym jesteśmy. GEN to być może całkowicie niewłaściwa nazwa dla spowodowania postępu naukowego. Nie da się funkcji zobwodowanej (drukowane białko) zastąpić "lepszą", bez poznania zobwodowania informacyjnego. Białek jest nieskończoność ponieważ informacja zwrotna z otoczenia kształtuje je tak, jak szybko zmienia się to otoczenie funkcji. Operujemy danymi zawartymi w obrazie. Dostosowują informacje białka (funkcje informacyjne) do działania. Ma taka konstrukcja informacyjnego "kodowania" czytelne ścieżki transferu bo jest to wszystko zobwodowane ze sobą. Zobwodowanie infoenergetyczne (w myśl prawa że informacja nadawana równa się zwrotna) łączy wszystkie funkcje hierarchicznie i przełożeniowo - wynikowo: przyczyna i skutek. To połączenie, to sieć niewidzialna dla nas - zewnętrzna (antymateria) - towarzysząca części funkcji zobrazowanej (materii). To jedność. Modyfikując obraz, zmodyfikujesz jego zapis infoenergetyczny. Modyfikując zapis - zmodyfikujesz obraz. 


WITAJ W ŚWIECIE INFORMACJI I PRZEŁOŻEŃ. 


ARCHITECTURE

AND INFOENERGETIC FIELD

"PRZEŁOŻENIA' (ENERGIA) - CZĘSTOTLIWOŚĆ - WIBRACJA" by Nicola Tesla. 

Zmiana percepcji - zmienia wszystko. Czym jest energia, do czego jest potrzebna tak zwana energia, co nazwaliśmy energią? ENERGIA TO RUCH. 

Ruch to PRZEŁOŻENIA (ESLN). A co to są przełożenia? Z czego wynikają przełożenia? Od czego może zależeć "napęd" przełożeniowy dla ruchu? Nasze "życie" to nic innego jak ruch w przełożeniach. Zasilanych skalowalnym zobwodowaniem funkcji. To tak jakby funkcje miały przeguby, a informacja zwrotna nimi obracała. 


Tylko świat nauki nie przeskoczył percepcji. Żyjemy w czasach gdzie stare z nowym potrzebuje długiej konfrontacji. PERCEPCJA. Nie ma atomów. Nie ma cząstek. Wyrywamy siłą z warstw fragmenty z jakich nie jesteśmy zbudowani. Ale nawet mając przed oczami taki kawałek funkcji nadal nie patrzymy na nią jak na ZDARZENIE. To drganie, splątanie, ruch (jakkolwiek to nazywamy na tym etapie) to wynik działania. Co to oznacza? To oznacza, że coś się buduje, stale obrazuje. Jest to "historia" powstawania warstw. Jedno zdarzenie po drugim tworzyło warstwy (umownie to obrazujemy) w objętości, taki "szum", "mleko" etc. etc. jaki zagęszczając się tworzył złożoność coraz "twardszą" bo utrwalał zobrazowanie ten proces. Nauka od dekad tnie "materię" podczas gdy nie ma materii. Odczytujemy siebie jako twarde elementy ale wnikając w głąb są to wibracje, częstotliwości, spiny etc - ZDARZENIA OBRAZUJĄCE. I to w objętości. Pierwsze zdarzenie, drugie, trzecie aż otrzymujemy widmowe funkcje wielowymiarowe jakimi jesteśmy przypisane tym warstwom, zobwodowane z nimi.  Obrazowanie tworzy tak zwany CZAS. Czas znajduje się w warstwach. Jeśli weźmiemy słynny eksperyment z dwiema szczelinami zrozumiemy ten błąd postrzegania. Informacja jest hierarchiczna, a w eksperymencie tylko stawiamy przeszkodę, informacja zawsze jest całością w warstwie. Jeśli zakładamy, że mamy sfokusowany foton, to występuje on w jednym czasie, bo w jednej warstwie. Te warstwy nas obrazujące dają skutek uboczny jakim jest czas. Poruszając się w skali, w złożoności, w hierarchii - poruszamy się w czasie. TECHNOLOGIA I ARCHITEKTURA. 

CYMATICS


mRNA

CancerThis research project is supported by the Media Promotion Initiative.

The FUN & SCIENCE

 VIRUS  

"NANOLUNGMAN"

GRA KOMPUTEROWA 
\MARKETING\

ESLN tworzy alternatywę dla świata, który zalała skażona woda oceanów. Bogate i biedne społeczeństwo nie może oddychać powietrzem, które stało się zabójcze i stanowi transfer nowej broni falowej.
Rozpęd w dziedzinie eksperymentów modyfikujących geny ludzie spowodował nieodwracalne szkody. Odbudowa gospodarki na fundamencie korygowania błędów i stosowania założeń nowej fizyki informacji, zajmie pokolenia.
Utrzymanie przepływów dla życia gwarantuje tylko podwodna egzystencja obu środowisk.
Produkcja pojazdów Nanolung stała się fundamentem nowego transportu w skażonym środowisku.
Nanotechnologia membran, to żywy skafander. [Database ESLN]. Laboratoryjny przemysł dał nadzieję na przetrwanie. 
Nowa Fizyka pozwoli na zmodyfikowanie gatunku aby replikował w nowym środowisku. 

 SUNNY 
BANKING


Kliknij, aby edytować treść

MISSION

MISSION:

The mission of ESLN Laboratory is: achievement of highest technological development in the world resulting from possibility of atomic encoding. Assurance of global safety over secondary results of scientifically-research sector of new technology. ESLN aims at total cooperation with international corporations directed at development of new material technology, transport, automotive and other having relation with used atomic nano-atomic materials. Moreover:
Achievement of superior position among test centers
Establishing perfect relations with investors (private capital)
Creating excellent quality of service and guarantees of conscious safety
Creating army ensuring safety for laboratory
Ecological protection of atmospheric structure of the Earth
ESLN policy having in order global good, cooperation, intellectual development and ecology.
Vision:
ESLN will become:
The only in the world shareholder of global market in range of atomic encoding, cooperating with the countries
The only producer of new encoding materials, as “material” for industrial producers
Tutelary brand
Principal values:
Capital protection
Through far-sighted macroeconomic analysis, talents development, long-standing vision of expansion and using new transport technology, right social investing, global cooperation alliance, extended conscious program – ESLN protects, secure and accumulate investor’s capital. Investor agrees to program terms of ESLN policy.
Clients satisfaction and safety
Aspiring to fulfilling of safety needs and to the Earth protection with simultaneous keeping trend of world technological development. Our client is HUMAN BEING.
Righteousness
Respect for intelligence, consciousness policy, which is progress, development and live stages, and planning.
Teamwork
Global commitment in team cooperation, in order to further improving and development.
Innovation and protections
ESLN constitutes the beginning of development road uniting spiritual and physical values in science, and sensitive observation analysis of test material, which is human being on the way, to technological heights. Deliberation, maturity and reason in risk management on this stage are very important. Restrictions concerning physical military protection of encoding laboratory, including: the only road of information about technological innovations, data and person

EQUADOR

THE GLOBAL COOPERATION


BETWEEN POLES - A NATURAL CODING


Does in world, in which humanity is losing distance, and in pursuit of money, in pursuit of being the best – stops from taking care of something what “selflessly” is feeding us – the Earth -  make sense the Ideology of Its Rescuing ?


So, the Earth is  simultaneously destroyed  and rescued. We rule natural resources, which were appropriated by Governments of Countries. Omnipresence of this system making paradoxically – creation of next systems in name of “Reason”.


Processes of human, destroying activity are simultaneously processes of human nature. Opposing them by bumper strengths is road to nowhere. However systems of mutual cooperation – development programs exercising simultaneously control of QUALITY, artistic programs giving release of financial resources, release of human imagination, giving possibility to involve in programs and in profit, loads of people, who are a burden in uncivilized countries – this is the only road of right planning. 


For example killing the foxes for fur and permanent oppositions. Killing for ages, since we know our origin, protests disclose only lack of emotional balance, simply cause, that we are most backward, than open-minded. If, however, we get used to this NATURE RIGHT, we create control of humanitarian killing, to create perfect conditions of “happy” animal breeding farm – then will exist this balance and this compromise, eternal “bad” nature of human being and eternal “human”. Because we cannot change nature.


However this, what should be well understood – is QUALITY.

Mission is Compromise, between unavoidable, acceptable, and reasonable. Only POWER OF NATURE can disturb us, already forced by nuclear tests and also by mining and building activity.

… But one always join US: CLEAN AIR, CLEAN WATER, UNCONTAMINATED PRODUCTION. 


ESLN has consciousness of encoding, it means, that creative activity begun to create new materials, can carry threats. Many concerns in the world have no consciousness, many military laboratories, milliards of small companies. And only safe, and also strategic and test place of laboratory building are underwater chambers of encoding. Sounds terribly? But it is unavoidable. And exactly from this consciousness is going at first goal: CONSCIOUSNESS OF GLOBAL COOPERATION. No alliance, no mission , but for obvious intellectual reasons- COOPERATION. 

01CONTACT

tel. +48 531 636 400

marlena@esln.pl

02MORE INFO

an axiom 

https://marlenawitek-esln.blogspot.com/reasume
/ksiazka/posty-badania/

03COUNTRY

Poland

Strona stworzona za pomocą kreatora stron www Manifo.com